Dyrare vatten för Osbyborna

Det blir en kraftig ökning av avgifterna för vatten och avlopp i Osby. Redan från den 1 juli i år höjs VA-avgifterna med 30% per fastighet i Osby kommun.

Samtidigt höjs dessutom den så kallade brukningsavgiften. Enligt kommunens egna beräkningar innebär detta en ökning av avgifterna med cirka 2000 kronor för en genomsnittsabonnent.

Anledningen till den kraftigt höjda avgiften är att Osbys ledningsnät är i dåligt skick och det finns ett stort investeringsbehov. Samtidigt sitter man med ett underskott på 2,7 miljoner för Vatten- och avloppsverksamheten.

Enligt kommunens hemsida skulle informationen om höjningen skickats ut med fakturan i juli, men på grund av en administrativ miss kommer detta inte ske.