Klimatförändring hotar svensk räka

1:30 min

Varmare vatten på grund av klimatförändringarna kan få västkusträkan att flytta norröver, enligt ny svensk forskning.

Tidigare forskning har visat att varmare vatten på grund av klimatförändringarna kan få havslevande djurarter att fly till kallare vatten. Och nu visar en ny svensk studie att nordhavsräkans utbredning hänger ihop med just vattentemperatur, vilket kan innebära att den svenska räkan försvinner norrut i framtiden.

– Räkan kan få det svårt att klara sig i den sydliga delen och just Sverige utgör sydgränsen för räka, säger Carl André, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Svensk räka befinner sig i den allra sydliga delen av nordhavsräkans utbredningsområde, det vill säga i Skagerack-Kattegatt utmed svenska västkusten. Så flyttar räkpopulationerna norrut, så kan det bli slutet för den svenska västkusträkan.

Carl André och hans kollegor har samlat in och tagit DNA-prov på räkor från olika platser i Nordatlanten. Därefter jämförde de räkornas gensammansättningar, som visar på räkornas populationsstruktur, med temperaturen i havet.

Forskarna upptäckte då att räkpopulationernas utbredning hängde ihop med temperaturen, som därmed kan vara avgörande för räkans vara eller icke vara i ett visst område.

Men det kan vara så att de räkpopulationer som lever i svenska vatten i framtiden anpassar sig till varmare vatten, istället för att fly norrut. Men för att ta reda på det här krävs fler DNA-analyser. Nu till hösten ska Carl André och hans kollegor vid Tjärnö-laboratoriet också undersöka räkornas anpassningsförmåga till högre temperaturer.

– Det är det som är den stora frågan inom klimatförändringar i havet. Kommer arter att kunna anpassa sig till förändrade temperaturer och förändrad salthalt på kanske femtio till hundra år? säger Carl André.

Är det så att räkan inte försvinner utan anpassar sig, så kommer de räkor som blir kvar att smaka sämre, på grund av en försurning i havet som kommer uppstå av ett förändrat klimat. Det visar tidigare studier vid Göteborgs universitet där forskare anordnat smaktester av räkor som utsatts för surare havsvatten.

Så den globala klimatförändringen hotar vår västkusträka på flera sätt. Enligt Carl André är det mycket viktigt att studera och försöka bevara räkan i våra svenska vatten:

– På många sätt, dels är det en viktig ekonomisk resurs och det är en matresurs och det är en kulturell och social resurs inte minst i sommartider. Så det är klart att det är ett viktigt mål på många sätt att förstå hur räkan kan påverkas av vattentemperaturen.

– Sedan är det också en genetiska resurs. Om det finns räkor i sydligare delar som är anpassade till högre temperaturer, så kanske man måste värna om de bestånden ännu mer, säger Carl André, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Tidigare i år hamnade den svenska nordhavsräkan på Artdatabankens rödlista. Enligt Artdatabanken är nordhavsräkan nu "nära hotad" eftersom bestånden av vuxna räkor minskat i svenska vatten under den senaste tioårsperioden (2005-2014). Den nuvarande rödlistningen specificerar dock inte vad som ligger bakom minskningen.

Referens:
André. C. Et. Al Genetically distinct populations of northern shrimp, Pandalus borealis, in the North Atlantic: adaptation to different temperatures as an isolation factor. Molecular Ecology (2015) 24, 1742-1757 DOI: 10.1111/mec.13158