Västerås bäst i landet på fritidspeng

1:39 min

Västerås har betalat ut nästan en kvarts miljon kronor i fritidspeng vilket är mest i landet, och man har varit noga med att informera om stödet.

P4 Västmanland har tidigare berättat att hushåll med låg inkomst har möjlighet att ansöka om stöd för barnens fritidsaktiviteter, så kallad fritidspeng, och att nästan hälften av länets kommuner inte betalat ut något sådant stöd. Det kan bero på att många hushåll trots behov inte vet att stödet finns.

Västerås har däremot betalat ut nästan en kvarts miljon kronor i fritidspeng, vilket är mest i landet.

– Det är väldigt glädjande siffror för det visar ju vi lyckats nå intentionerna med fritidspengen, för det är en mycket viktig målgrupp att nå, säger Päivi Viisteensaari, enhetschef på Socialkontoret ekonomi i Västerås.

Målgruppen är barn i hushåll som haft försörjningsstöd under en längre tid. Några av kraven för att få stödet är att fritidsaktiviteten man söker stöd för är regelbunden och ledarledd.

I Västerås har man varit noga med att informera om stödet, bland annat vid nybesök, men också på andra sätt.

– Vi har tagit fram en broschyr som vi skickat ut till alla barnfamiljer där vi beskriver det ekonomiska bistånd som speciellt riktar sig mot barnfamiljer. Det är ett sätt för oss att säkerställa att vi når ut med skriftlig information till alla, säger Päivi Viisteensaari.

Broschyren verkar ha hjälpt att sprida informationen om stödet. I Västerås betalades nästan en kvarts miljon ut i stöd delat på 302 barn. Man betalade till exempel ut nästan hundra tusen kronor mer än hela Stockholms län.

Lena Axelsson är konsulent på Socialkontoret ekonom i Västerås och har haft kontakt med hushåll som fått fritidspeng.

– Föräldrar tycker att det är bra med fritidspengen och det gör att barnen kan delta i fritidsaktiviteter vilket innebär att man kan umgås socialt med andra barn och ungdomar och att man får en aktiv fritid och får göra det på samma villkor som andra, säger Lena Axelsson.