Tusentals flyktingar söker sig till Sverige

14 min

Direkt från Almedalen

Samtidigt som integrationen har blivit en av de mest debatterade frågorna inom svensk politik fortsätter tusentals flyktingar att söka sig till Sverige. I år beräknas omkring 80000 personer söka asyl här. Och de möter ett samhälle med stor bostadsbrist, få enkla jobb och ett språk som de aldrig kommit i kontakt med tidigare. Två av dem som kommit hit under de senaste åren är Abrahet Berhe, från Eritrea och Ahmad Abhallaq, från Syrien. Hör också Sohrab Fadai, regionchef Företagarna.