Få våldtäkter klaras upp

1:37 min

Att många våldtäktsbrott förblir ouppklarade är ett fortsatt problem. En sammanställning av anmälningarna de senaste fem åren visar att polisen bara lyckas få en gärningsman knuten till brottet i en femtedel av fallen.

Trots ett arbete med att förbättra utredningarna finns det fortfarande brister i polisens rutiner.

– Vår uppfattning är att betydligt fler våldtäkter skulle kunna klaras upp. Men då krävs det att vi klarar ut vilken förmåga som krävs och vilken förmåga som finns, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare Sverige.

Stiftelsen Tryggare Sverige och föreningen "Tillsammans", står bakom rapporten som sammanställt antalet anmälda våldtäkter under fem år. Av dem drygt 31 000 våldtäkter som anmäldes under åren kunde polisen endast knyta en än femtedel till en gärningsman. Det vill säga mindre än 20 procent.

Polisen i Jämtland är ett av de län som varit sämst enligt statistiken med att knyta brott till person, i jämförelse exempelvis med Västernorrlands län som är av de bättre länen. Och i Jämtland är man medveten om att det finns mycket som kunde förbättras i utredningen inledningskedet på brottsplatsen, säger Sandra Rosén, utredare vi polisen i Jämtland.

– Mer ingående målsägandeförhör, där det är av vikt, och hur man berättar och vad man berättar, och att man följer upp det här. Utbildning är alltid bra, även för kollegor som är ute på fältet, så att man kan göra långtgående förstahands åtgärder, också, säger hon.

Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige, efterlyser en oberoende expertkommission, eftersom polisen inte lyckas klara upp fler våldtäktsbrott, trots att polisen senast i oktober förra året, själva lovade förbättrade insatser.

– Vi menar att inrikesminister Anders Ygeman bör tillsätta en expertkommission eftersom polis och åklagare har visat att de själva inte klarar av att utveckla utredningar om våldtäkter, säger han.