Everöd

Bakteriehalterna avtar i dricksvattnet

1:36 min

De senaste analyserna av det kommunala dricksvattnet i Everödsområdet visar att bakteriehalterna avtar. Men boende i området får räkna med att koka vattnet i två veckor till. 

– Vi kan dra slutsatsen att nya föroreningar inte förs in. Det har varit ett föroreningstillfälle och det har spätts ut, säger Eva Mårtensson, informationschef på Kristianstad kommun. 

Det är ett vattenprov från slutet av förra veckan som visar på minskad bakteriehalt.

Kommunen behöver två godkända vattenprover innan de kan ge grönt ljus och det kommer alltså att dröja inpå nästa vecka. Under dagen tas nya prov.

– Då är vi framme först i slutet av nästa vecka innan vi kommer att kunna säga att nu behöver ni inte koka vattnet längre.

500 magsjuka

Det var i tisdags kväll som ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, gick ut till boende i Everödstrakten om att koka det kommunala vattnet, sedan ett hundratal personer insjuknat i magsjuka.

Vattenprover och patientprover kunde visa att vattnet innehöll både e-colibakterier och vinterkräksjukeviruset, calici. Totalt har över 500 personer drabbats av magproblem och tio nya fall rapporterades under den gångna helgen.

Här rör det sig troligtvis om personer som smittats via direktkontakt.

Vattnet stängs av

Från kl 23 på onsdag till och med kl 17 på torsdag kommer vattnet i Everöd och Östra Sönnarslöv stängas av helt. I Huaröd finns reservborror och där stängs därför vattnet inte av.

Vattenreservoaren kommer att rengöras och en UV-anläggning som ska rena vattnet, kopplas på. Den har kommunen köpt av Skellefteå kommun som tidigare hade liknande problem med förorenat vatten. UV-ljuset dödar såväl bakterier som virus och parasiter.

I början av veckan kommer vattenledningarna att spolas, då kommer det in luft i ledningarna vilket kan göra vattnet grumligt och missfärgat, men det är inte på något vis farligt.

– Om vattnet blir lite brunt eller så, så har det inte kommit in nya föroreningar utan det är sådant som alltid händer när man spolar ledningar. Då spolar man bara sin kran tills det ser bra ut igen, säger Eva Mårtensson som poängterar att drabbade ska fortsätta att koka dricksvattnet fram tills att kommunen meddelar att kranvattnet är godkänt.

Det är fortfarande oklart hur avloppsvattnet har kommit in i systemet och blandats med dricksvattnet.