Regionen vill ha mer makt över arbetsmarknaden

1:18 min

Västra Götalandsregionen vill bli testpilot för en regional arbetsmarknadspolitik. Det skulle ge regionen makt att styra utbildningar och arbetsmarknad utifrån lokala behov.

Peter Heie, (C), ordförande för utbildningsberedningen i Fyrbodals kommunalförbund, menar att staten ofta saknar helhetsgrepp över hur utbildningsbehoven ser ut.

– Vi har specifika behov av yrkesutbildningar där vi måste argumentera väldigt hårt eftersom staten inte ser något nationellt behov av en viss utbildning, säger Peter Heie.

Ett exempel på att det kan bli fel när staten styr arbetsmarknadspolitiken är miljardpaketet till utbildning och forskning från staten under Saabkrisen. Även om det fanns stora pengar och mycket god vilja, stämde inte insatserna med behoven säger Peter Heie.

– Vi kunde inte hantera dem så effektivt som möjligt. Vi kunde inte heller stötta den matchning och stora omställning som krävdes för stora grupper.

Peter Heie menar också att det skulle underlätta för kommunerna om regionen hade mer att säga till om –  eftersom arbetsmarknaden är mer regional än kommunal

– Vi har en jättestor arbetspendling in och ut ur alla kommuner. Därför måste regionen få ett redskap för att vara med och understödja positiv utveckling.