Skåne

Tågkompromiss för Helsingborg

1:00 min

Det framtida höghastighetståget från Stockholm bör gå via Hässleholm och vidare mot Malmö. Flera stora skånska kommuner och Region Skåne presenterade igår en gemensam överenskommelse om var man vill att tåget ska gå.

En tidigare statlig utredning pekade ut Helsingborg som slutstation för höghastighetståget, men i det skånska förslaget skulle det istället gå vanliga tåg från Hässleholm mot Helsingborg, en så kallad tvärbana.

Peter Danielsson, moderat kommunstyrelseordförande i Helsingborg var beredd på att kompromissa.

– Det är viktigt att vi i Skåne nu står enade när vi i ska bedriva lobbying för det här projektet mot riksdag och regering och då innebär det att vi måste se till helheten.

Peter Danielsson har dock inte helt släppt tanken på höghastighetståg till Helsingborg. Först och främst kommer kommunen nu att satsa på en fast förbindelse med Helsingör, men i framtiden tror Danielsson fortfarande på ett behov att koppla ihop Helsingborg med övriga västkusten.

– Vi tror nämligen att man kommer att behöva koppla ihop höghastighetstågsystemet med en förbindelse mot Göteborg och vidare till Oslo och då känns det naturligt att en av de stationerna blir Helsingborg.