Vill öka kunskapen om HIV

1:01 min

Noaks Ark Syds sommarkampanj om hiv besöker idag Kristianstad. Tanken med årets kampanj är att informera om sjukdomen och samtidigt erbjuda gratis hivtest.

Mehdi Bentkia är en av dem som är ute och informerar runt om i Kristianstad.

– Vi erbjuder informationen på flera språk bland annat arabiska och engelska, säger han.

Enligt Mehdi Bentkia lever gamla föreställningar om HIV kvar och att kunskapsnivån om sjukdomen många gånger är låg.

– Idag är det en behandlingsbar kronisk infektion, men bilden av HIV som fanns på 1980 och 1990-talet lever kvar. Det är den bilden som vi komma åt och normalisera , säger han.

Noaks Ark Syds sommarkampanj om hiv kommer under sommaren besöka flera orter i både Skåne och Blekinge.