Karta gör det lätt att undvika dåliga restauranger

Miljökontoret på Örebro kommun förenklar nu för de som vill se rapporterna från inspektioner av restauranger och butiker.

När inspektörerna varit ute och kontrollerat en restaurang eller en butik, så läggs rapporterna upp på Örebro kommuns hemsida.

Det nya är att rapporterna finns sökbara på en karta, så man kan se var verksamheten ligger.

Rapporterna är också tillgängliga på många olika språk, tack vare översättningsfunktionen på Örebro kommuns hemsida.