KUB-test kan införas i Västmanland i höst

1:45 min

I höst kan Landstinget Västmanland komma att införa så kallat KUB-test, kombinerat ultraljud och blodprov, för gravida kvinnor. Detta efter P4:s rapportering om hur alla landsting utom fyra, däribland Västmanland, erbjuder testet.

Som P4 Västmanland tidigare har rapporterat har den stora majoriten kvinnor i Sverige möjlighet att göra ett KUB-test i sitt hemlandsting, för att tidigt i graviditeten få veta om deras foster har någon skada, till exempel Downs syndrom.

Men fyra landsting har inte KUB - i till exempel Halland hänvisar man till etiska aspekter, i Västmanland har det varit kostnaden och i Norrbotten ville man avvakta utvärderingen av en ännu nyare metod, NIPT, som enbart innebär ett blodprov.

Den här utvärderingen är nu gjord och SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, menar att NIPT kan vara ett bra komplement till KUB och att NIPT-tester kan minska antalet moderkaks- och fostervattenprov.

SBU:s utvärdering har ofta en avgörande betydelse för hur vården väljer att agera vilket betyder att NIPT med stor sannolikhet kommer att införas i landsting runt om i landet.

Men om KUB och NIPT ska införas i Västmanland måste ett gemensamt beslut fattas av vårdpersonalen och politikerna.

– Politiker bestämmer inte kring medicinfrågor, men när det är en resursfråga, är det upp till oss att fördela resurser eller inte, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Just nu bereds alltså ärendet i landstinget och beslut kommer att fattas i augusti eller senast september. Och trots att kostnaderna ökar, kan Västmanland komma att införa KUB-tester för gravida.

– De flesta landsting har ju infört detta så jag håller det ju inte för otroligt att vi också gör det, säger Kennet Östberg till P4 Västmanland.