Nazist inför rätta

Justitiekanslern, JK, har beslutat att den ansvarige utgivaren för den nazistiska tidskriften, Den svenske nationalsocialisten, ska åtalas.
JK anser att denne har gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp. I en artikel i tidskriften i fjol beskrevs judar som "parasiter" och förintelsen beskrevs som "världens största bedrägeri". Rättegången kommer att hållas i Blekinge tingsrätt, eftersom Karlskrona är tidskriftens utgivningsort. Den ansvarige är en 25-årig man från Gotland, som i början av januari dömdes vid Gotlands tingsrätt till sex månaders fängelse för ett annat fall av hets mot folkgrupp. Då gällde det boken Judefrågan, som gavs ut första gången 1936, men som Nationalsocialistisk front tryckte upp i nyutgåva.