Så påverkas du av de nya lagarna

5:15 min

Bland annat kan EU-medborgare lämna passet och resa på nationellt id-kort, det blir dyrare att ha barn på dagis, och den kritiserade lärarlegitimationsreformen genomförs.

– Alla lärare behöver en lärarlegitimation för att bedriva undervisning och sätta betyg helt enkelt. Om man till exempel väntar på en legitimation så står det rektorn eller skolhuvudmannen fritt att låta läraren få fortsätta att bedriva undervisningen under en tid, sa Zara Warglo, chef för enheten för professionsutveckling på Skolverket, till P4 Skaraborg.

Men reformen har kritiserats, bland annat för att handläggningstiderna hos Skolverket som utfärdar legitimationen har varit långa och många behöriga lärare väntar fortfarande på sin legitimation. Förutom de som väntar på sin legitimation så kommer även modersmålslärare och yrkeslärare få fortsätta att undervisa utan att ha en lärarlegitimation.

Den första juli kommer modersmålsundervisningen att utökas vilket gör att fler lärare behöver rekryteras. En ändring i skollagen gör att elever som vill få modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken, samiska, meänkieli, jiddisch, finska och romani chib, har rätt till det - även om vårdnadshavarna inte har språket som modersmål, och eleven behöver inte heller ha förkunskap i språket.

– Språken är viktiga kulturbärare som förenar de nationella minoriteterna i Sverige med människor som talar samma språk i andra delar i världen. Det är viktigt att ha kunskaper i språket och om minoritetens kultur för det kan ge nya perspektiv på den egna identiteten men även stärka möjligheterna till att delta i samhällslivet i Sverige och andra länder, sa Nermina Wikström, undervisningsråd på Skolverket, till Radio Romano.

För att fler elever ska få tillgång till kvalificerade lärare så införs även en regelförändring som innebär att det ska bli lättare för skolor att ge fjärrundervisning - en form av distansundervisning där läraren har direktkontakt med eleverna via länk.

– Så att man kan få en bra modersmålsundervisning av hög kvalitet, även om man inte är så många elever på skolan som talar det språket. Moderna språk, men också andra ämnen där vi vet att detta kan vara ett sätt att öka kvaliteten på undervisningen, sa utbildningsminister Gustav Fridolin till Ekot i december förra året.

Fjärrundervisning har funnits tidigare men det har varit oklart vad som avses med fjärrundervisning och när den får användas. Nu förtydligas definitionen för att ge fler elever tillgång till undervisningsformen.

För de studenter som vill studera utomlands så förändras studiemedelsreglerna hos CSN. Det kommer nu bli möjligt att låna mer pengar för att kunna läsa dyrare utbildningar eftersom merkostnadslånet för undervisningsavgiften blir mer flexibelt.  Samtidigt riskerar studenterna att få lägre studiemedel.  Tidigare har summan anpassats efter levnadskostnaderna i det nya studielandet men nu kommer studenterna att få samma summa som elever i Sverige.

Regeringen vill också se till att ungdomar som begått brott snabbt kan avtjäna sin ungdomstjänst. Bland annat tas formuleringen om att ungdomen ska samtycka till straffet bort, och socialtjänsten får i uppdrag att se till att straffet börjar avtjänas tidigare än i dag.

– Vi tydliggör att en ungdomstjänst ska börja genomföras inom två månader efter att domen har fallit och det skickar tydligare signaler, sa justitieminister Morgan Johansson (S) till SVT i januari.

Det blir dyrare att ha barn i förskola. Avgiften bestäms utifrån familjens sammanlagda inkomst, och nu höjs maxtaxan från 42 000 kronor till 42 890 kronor. Det innebär nya högsta avgiftsbelopp för att ha barn i förskola.

Det blir även dyrare att ha en tv-mottagare i hemmet eftersom radio- och tv-avgiften höjs med 140 kronor per år. Det är den första höjningen sedan år 2009. Den sammanlagda avgiften är på 2 216 kronor per år.

För de svenska medborgare som ska ut och resa inom EU i sommar så blir det nu möjligt att lämna passet och resa med ett nationellt id-kort istället. Förändringen är ett led i arbetet att alla EU-medborgare ska kunna röra sig fritt mellan medlemsländerna.

Brottsbekämpande myndigheter i Sverige får samtidigt tillgång till EU:s gemensamma databas, VIS, där personuppgifter, foto och fingeravtryck på den som ansöker om visum finns. Syftet är att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.