Upptäckt kan läka kroniska sår

Kroniska sår, alltså sår som inte läks, är något som drabbar upp till en procent av befolkningen, främst diabetiker, människor med övervikt och äldre personer med försämrad blodcirkulation.

Nu har ett internationellt forskarteam vid Karolinska institutet gjort framsteg för behandlingen av den här typen av sår.

Genom att undersöka prover från sår hos 24 patienter kunde forskarna se att det är speciellt en av de molekyler i kroppen som reglerar genfunktioner, närmare bestämt mikro-RNA 132, som har en viktig roll i själva läkningsprocessen, både vad gäller inflammationen, men även vid bildandet av nya hudceller.

Nu är alltså förhoppningen att upptäckten ska kunna användas för att utveckla behandlingsmetoder som baseras just på den här specifika mikro-RNA-molekylen.

Referens: Dongqing Li et al. MicroRNA-132 enhances transition from inflammation to proliferation during wound healing. 29 juni 2015. DOI:10.1172/JCI79052.