Norrköping populär turistort

Norrköping är Sveriges fjärde snabbast växande turistregion, det visar siffror från Turismforskningsinstitutet Etour.
Antalet övernattningar under sommarsäsongen ökade mellan 1990 och 2001 med nästan 40 procent i Norrköping. Mjölby/Motala området kommer på en nionde plats med en ökning på 21 procent. Sveriges mest populära turistregion är Stockholm, följt av Bohuslän och Kalmar/Öland.