Så påverkas USA av krisen i Grekland

1:37 min

Årets börsuppgång i USA är raderad i och med börsfallet i går till följd av osäkerheten i Grekland. Än så länge är oron för konsekvenserna behärskad i USA där många pekar på att Grekland är en liten ekonomi, men varnar för att ringarna kan sprida sig över Atlanten.

President Barack Obama och hans finansminister Jack Lew lobbar för en lösning för att Grekland ska stanna kvar i eurosamarbetet:

Medan två amerikanska nobelpristagare i ekonomi, Paul Krugman och Joseph Stiglitz, skrev var för sig i går att det bästa för Grekland vore att lämna euron tycker den amerikanske presidenten Barack Obama att det har avgörande betydelse att Grekland stannar kvar i valutasamarbetet.

Båda nobelpristagarna anser att krisen i Grekland är mer politisk än ekonomisk. Hårdare ekonomiska åtstramningar vore en återvändsgränd, enligt Krugman och skulle innebära depression utan slut, enligt Stiglitz.

Börsfallet i USA i går var trots allt relativt måttligt, pådrivet också av en skuldkris i Puerto Rico, men det saknas inte spekulationer om större effekter i USA om krisen i Grekland skulle leda till att landet faktiskt lämnar euron, om det blir spridd panik och om ekonomiskt svagare länder i Europa kan tänkas följa efter.

En försvagad euro stärker dollarn redan nu med minst ett par effekter - den amerikanska exporten blir dyrare och kanske kommer det dröja längre än väntat innan ekonomin bedöms vara så stabil att den amerikanska centralbanken Federal Reserve börjar höja räntan.

Den grekiska ekonomin är liten och USA har närmast försumbart handelsutbyte med landet, men riskerar, som viktigaste medlemsland i IMF att förlora pengar.

I USA är det en vanlig analys att USA har geopolitiskt nytta av om euroländerna och EU kan hålla ihop. Ur USA:s synpunkt finns annars en risk för att Grekland närmar sig Ryssland istället.