Kommunalförbundet vill ha frisök till alla gymnasier i Fyrbodal

I dagarna får alla Fyrbodals kommuner ett förslag om att niondeklassare ska kunna söka till vilket gymnasium de vill som förstahandsval.

Som det är idag måste det finnas avtal mellan kommunerna för att eleverna ska bli mottagna i första hand till ett kommunalt gymnasium.

– Vi ska försöka skapa förutsättningar för alla Fyrbodals ungdomar på väg in i gymnasieskolan att söka till vilken gymnasieutbildning man vill i Fyrbodal, säger Peter Heie, ordförande i utbildningsberedningen i Fyrbodals kommunalförbund som har tagit fram förslaget om frisök.

Det handlar också om att niondeklassarna ska kunna söka till utbildningar som leder till jobb säger Peter Heie.

– Det handlar om att få en snabbare anpassning till arbetsmarknadens behov.