Västtrafik satsar på bättre tågtrafik

I Västtrafiks trafikplan för 2016 ligger stort fokus på att utöka tågtrafiken i området.

Det är framför allt de som pendlar till Göteborg från Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan som kommer att gynnas om Västtrafiks plan går igenom.

För dessa linjer planeras fler avgångar på kvällar och helger.

Även buss 61 som går till NÄL kommer få fler avgångar så de klaffar bättre med tågtrafiken i Trollhättan.

Däremot föreslås att direkttågen mellan Säffle och Göteborg ska tas bort och delas upp på två sträckor med byte i Trollhättan.