Lisa Holm-mordet: Den yngre brodern släpps

Misstankarna mot den yngre brodern har försvagats. Därför valde chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm att släppa honom under tisdag förmiddag.

I dag hade de misstänkta bröderna 31 och 35 år gamla, suttit häktade i två veckor. Efter fjorton dagar måste åklagaren enligt lag antingen väcka åtal, begära åtalsförlängning, eller släppa den misstänkte fri. 

Chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm valde att fortsätta hålla den äldre brodern häktad, men att släppa den yngre brodern.

- Det finns inte längre anledning att han ska vara frihetsberövad och jag har därför beslutat att han ska sättas på fri fot.

Misstankarna mot den äldre brodern har däremot stärkts genom teknisk bevisning och han ska hållas häktad i ytterligare en månad.