Umeå

Dagsböter för annons om björngalla

Det blev dagsböter på 3500 kronor för den nu 27-åriga man som annonserade i en tidning om att han önskade köpa galla från brunbjörn 2012.

Det är förbjudet att erbjuda sig att köpa galla enligt artskyddet av vilda djur.