استیفن لووین برای پیشبرد سیاست اشتغال درخواست کمک کرد

4:57 min

سویدن به برنامه جدید اشتغال نیاز دارد تا بتواند به پائین‌ترین سطح بیکاری که اتحادیه اروپا تعیین کرده است، برسد. این موضوع را استیفن لووین در سخنرانی شام گذشته خود در المیدالن اظهار داشت.

وی همچنان خواهان کمک از سیاستمداران و بازار تجارت در این زمینه شد. تمرکز بالای موضوعات اشتغال و بازرگانی در سخنرانی نخست وزیر سویدن در المیدالن خیلی غیر مترقبه نبود. وی سخنرانی خود را با تمجید از افرادی که دشواری‌ها را به امکانات رشد در جامعه مبدل کرده اند، آغاز کرد.
_ من می‌دانم که خواست و تلاش افراد برای رشد و توسعه بزرگترین قوت ما در اقتصاد جهانی است.

استیفن لووین این‌گونه روش افراد را اخلاق رشدی یا پیشرفت utvecklingsmoral نامید و تاکید کرد که به استعداد و خواست افراد توجه شود.
_ افراد تنها در بخشی که می‌دانند در انجام آن بهترین هستند، می‌توانند بهترین شوند.

برنامه اشتغال استیفن لووین شامل سه نکته می‌شود.
۱. سرمایگذاری برای آینده
۲. سیاست فعال تجاری برای رشد و تعداد هر چه بیشتر شرکت‌ها
۳. سرمایگذاری برای رشد و هماهنگی توانایی‌های افراد
این سه برنامه در کاهش بیکاری در سویدن کمک خواهد کرد. اتحادیه اروپا می‌‌خواهد بیکاری در کشورهای اروپایی در پنج سال آینده به پائین‌ترین حد ممکن برسد. هدف سنگینی است که استیفن لووین به آن اشاره کرد و از دیگران خواهان کمک در این زمینه شد.
_ من به تمام شما خطاب می‌کنم، سیاستمداران محلی و ملی، نماینده‌‌های تجاری و سندیکایی و رهبران جامعه مدنی. در زمان کوتاه این با عث تغییر در زندگی افراد خواهد شد و در درازمدت جامعه به طور کلی تغییر خواهد کرد.

حزب سوسیال دموکرات می‌خواهد درآمد معلمین را افزایش بدهد. سه میلیارد کرون در سال برای پرداخت بیشتر برای معلمین خوب در نظر گرفته شده است. این پیشنهاد استیفن لووین که در المدالن ارائه شد در بودجه پائیزی دولت که در ماه دسمبر پذیرفته نشد، نیز موجود است. روز گذشته نخست وزیر کشور این وعده را یک بار دیگر به معلمین داد. از سال آینده دولت مبلغ ۳ میلیارد کرون در سال را برای بالابردن معاش معلمین به ویژه خوب را می‌پردازد.
_ باید جذابیت شغل معلمی را بالا ببریم و نقش معلمین در آموزش کودکان ما باید باارزش تلقی شود.
برنامه حزب سوسیال دموکرات ۶۰۰۰ معلم را در بر می‌گیرد و به این ترتیب هر یک از معلمین مبلغ ۳۰۰۰ کرون در ماه حقوق بیشتر دریافت خواهند کرد.
استیفن لووین همچنان در مورد مهاجرین و پروسه سریع به هم پیوستگی اجتماعی این گروه در جامعه و بازار کار سویدن، سخن زد.
_ قوانین مهاجرپذیری سویدن باید معیین باشند، مسئوولیت سویدن به عنوان کشور پناهنده‌پذیر مشخص‌‌تر ذکر شود. وی اضافه کرد: اسناد مهاجرین هر چه سریع‌تر ارزش‌یابی و تکمیل شوند و همچنان سهولت‌های بهتر آموزش زبان سویدنی برای مهاجرین مهیا شوند. استیفن لووین همچنان از مسئوولیت پذیری مهاجرین یاد کرد.
_ ما افرادی را که نیاز به پناه دارند، حمایت می‌کنیم و در ایجاد یک زندگی بهتر برای شما توجه خواهیم کرد.

در سخنرانی خود استیفن لووین نه تنها در مورد اشتغال و شرکت‌داری صحبت کرد، وی از افرادی که برای سویدن با ارزش اند، نیز یادآوری کرد، از آن جمله اولوف پلمی.
_ فکر کنید دلیل اینکه امروز ما در اینجا هستیم صرف بخاطری است که اولوف پلمی نمی‌توانست در رخصتی خود آرام بنشیند.