Svensk Regnbågslax i konkurs

Det blev konkurs för det moderbolag, Svensk Regnbågslax, som bland annat äger laxodlingen i Bullaren.
Svensk Regnbågslax har till exempel haft skulder till Föreningssparbanken på 5,8 miljoner. Bolagets laxodling i Bullaren har varit mycket omdiskuterad eftersom norrmännen är oroliga för att den laxparasit som finns i odlingen ska sprida sig till norska vattendrag. I går träffade Sveriges Jordbruksminister Margareta Winberg norske miljöministern Börge Brende, för att lösa problemen med laxparasiten, men nu är alltså framtiden för odlingen oviss.