برادر کوچکتر آزاد شد

یکی از دو برادری که به ظن به قتل رساندن لیزا هولم ۱۷ ساله بازداشت شده بودند، آزاد شد.

از دو هفته پیش این دو برادر ۳۱ و ۳۵ ساله در بازداشت بسر می بردند.

قرار بازداشت برادر بزرگتر تمدید شده است و به گفته مقامات قضایی، در طول روند دادرسی، سوظن نسبت به او افزایش یافته است.

 لیزا هولم، هفتم ژوئن، زمانی که از محل کارش در بلومبری به طرف خانه بازمیگشت، ناپدید شد و چند روز بعد در روز ۱۲ ژوئن، جسد او پیدا شد.