Pengar till Universitetet

Fyra projekt vid Linköpings universitet får sammanlagt 2,5 miljoner kronor från Utbildningsdepartementet.
Vid Campus Norrköping startar ett projekt med språkverkstäder för studenter från alla tre fakulteterna. Utbildningsprogrammet för personal- och arbetsvetenskap har fått pengar för att bredda antagningen till programmet så att antalet sökande med annan etnisk bakgrund än svensk ökar Lärarprogrammen i Norrköping och Linköping har också fått pengar för att prova nya former för intervjuantagning och följa upp hur intervjuantagning som hittills skett har fungerat.