Roamingavgifter ska bort 2017

1:04 min

EU-parlamentet och medlemsländerna har kommit överens om att de så kallade roamingavgifterna ska vara avskaffade om två år, men redan nästa år ska det bli billigare.

Snart behöver den som ska resa inom EU inte längre oroa sig för skyhöga kostnader för internetsurfning på mobilen.

Från och med april nästa år ska operatörerna bara få ta ut en bråkdel av vad det idag kan kosta att ringa, surfa och skicka sms när man är på resa inom EU.

Och sedan, från den 15 juni 2017 ska roamingavgifterna vara helt borttagna.

Avtalet om slopade avgifterna är ett viktigt steg i EUs strävan att reformera och främja tillväxten i telekomsektorn i Europa, med USA och Asien som förebilder.

Men det har tagit tid att få igenom överenskommelsen, bland annat eftersom teleoperatörer i länder med många turister har sett det som en god inkomstkälla.

Länderna i östra EU har även varit oroliga för att det skulle göra mobilanvändningen dyrare när man befinner sig på hemmaplan.

Samtidigt har EU kommit överens om att införa nätneutralitet inom EU från och med 30 april nästa år, det innebär att teleoperatörerna måste behandla all internettrafik lika.

Det ska till exempel inte gå att köpa snabbare internet till ett visst företags hemsida, på bekostnad av konkurrenterna.