Växjö är årets nybyggarkommun

2:11 min

Kommunen har utmärkt sig i sitt arbete med att inkludera företagare med utländsk bakgrund, enligt Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS.

– Växjö har utmärkt sig gällande konkreta åtgärder för att inkludera den här målgruppen. Även på strategisk nivå har de jobbat för att inkludera frågan kring företagande bland personer med utländsk bakgrund, säger Maroun Oun som är VD på IFS.

Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS, delar varje år ut titeln Årets nybyggarkommun till den kommun som är bäst på att arbeta med invandrares företagande. Bedömningen bygger på en enkätundersökning som skickats till näringsansvariga tjänstemän i samtliga kommuner, där 60 procent, 162 stycken, har svarat.

Resultaten är dock långtifrån bara positiva. Undersökningen visar bland annat att runt 70 procent av de svarande kommunerna tycker att satsningarna på företagande för personer med utländsk bakgrund fortfarande har stora brister. Bara 15 procent av de svarande kommunerna har bakgrundskollat nyanländas tidigare företagserfarenhet.

IFS VD Maroun Oun tror dock att det kommer att ske stora förändringar de kommande åren, framförallt med tanke på att frågan numera ligger mer naturligt på kommunernas bord och i den allmänna debatten.

– Vi har uppnått målet med att väcka uppmärksamhet och få en konstruktiv dialog.

Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande i Växjö, är glad över att Växjö blir årets nybyggarkommun, och tycker att det är välförtjänt. Han passar också på att lyfta fram ett lyckat exempel på invandrares företagande i kommunen.

– Mitt bästa exempel på detta är två personer som för sex år sedan kom från Irak. Det var en man och en kvinna som startade och med egna händer byggde upp en förskola som heter Rottne förskola, som är väldigt populär och med inriktning på matematik och språk. Det är mitt bästa exempel på ett lyckat projekt med invandrare som kommer och startar företag i Växjö kommun, säger Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande.