Sundsvalls instabila politik anledning till att Umeå dragit ifrån

1:23 min

Den ekonomiska krisen 2009 dämpade tillväxten i Norrland. Efter det repade sig Umeå och där pekar just nu kurvan starkt uppåt. Sundsvall har däremot knappt tagit sig tillbaka till nivå med läget innan krisen. 

Vad krävs för att Sundsvall ska få kurvan att peka starkt uppåt? Diskutera i kommenteringen!

Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv, tror att det beror på den förra mandatperiodens turbulens då den blågröna majoriteten tvingades styra med Socialdemokraternas budget. 

– Då hade man fullt sjå med att hitta sina positioner och man tappade fokus på vad som är bäst för företagen.

Det är det just det fokuset som måste till för att fler människor ska flytta hit, menar Hedensjö Johansson.

– Då betalar fler människor skatt och det blir mer pengar till vård, skola och omsorg, konstaterar hon. 

Vi tappade fokus på utvecklingsfrågor.

Socialdemokraten Peder Björk, nuvarande kommunalråd, håller du med eller finns det andra förklaringar?

– En del av förklaringen ligger nog i det att vi tappade fokus på utvecklingsfrågor. Samtidigt har vi haft en väldigt tuff situation på arbetsmarknaden. Där har vi ett hårt arbeta framför oss med att få fler människor i jobb, men också med att få fler företag att etablera sig i vår region och på så sätt skapa fler arbetstillfällen. 

De senaste tio åren har Västernorrland tappat 5 500 fasta tjänster medan Västerbotten tappat 100, enligt statistik från SCB.