Länsmuseernas ekonomi hotad

1:53 min

En omfattande institutionsdöd kan stå för dörren inom tio år. Det visar en pilotstudie utförd av analysföretaget Kontigo på beställning av Riksutställningar. Med utgångspunkt i Värmlands museum visar undersökningen att museet får allt svårare att få snurr på verksamheten. Problem som riskerar att drabba fler länsmuseum i framtiden, enligt utredaren Peter Kempinsky

– Den bilden vi fick när vi pratade med andra länsmuseumchefer är att den här är generellt, att det finns problem för länsmuseerna i hur man klarar av att få ekonomin att gå ihop och samtidigt hålla en nivå på verksamheten som känns relevant för besökare. Och lever upp till dom måldokument man har.

Vad beror det på att det är så svårt att få ekonomin att gå ihop?

– I stor utsträckning är det så att man är beroende av offentlig finansiering, dels från staten dels från regionalt håll och dels från kommunal nivå. Det handlar ju om hur man från offentligt håll har förmåga och motivation att ge anslag till den här verksamheten. Den ska ju skrivas upp för att möta inflation och möta de förändringar som finns på grund av kostnadsutveckling och det är väl det som är den stora utmaningen.

Riksutställningar har nu inlett arbetet med en mer omfattande undersökning av finansieringen av landets samtliga länsmuseum och hoppas komma med nya slutsatser under hösten.