Länsborna nästan sämst på att donera organ

Invånarna i Jönköpings län är bland de sämsta i landet på att donera sina organ. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Sydöstra regionen som består av Östergötland, Kalmar och Jönköping hade knappt tio donatorer per miljon invånare under 2014, klart lägst i landet.

Kalmar hamnar på en sistaplats med noll faktiska organdonatorer medan region Jönköping hade fyra faktiska donatorer.