Anrika Trummelsbergs bruk ska rustas

Nu drar Länsstyrelsen i Västmanland igång upprustningen av Trummelsbergs bruk med anor från 1600-talet. Det är en del i en regional satsning på Bergslagens ruinlandskap.

Länsstyrelsen har valt ut tre ruinmiljöer som ska prioriteras, förutom Trummelsbergs bruk som ligger i Västervåla socken i Fagersta, också Högfors bruk och Landforsen, båda i Norbergs kommun.

Lämningarna efter Trummelsbergs bruk är klassat som fornlämning och är därmed skyddade enligt kulturmiljölagen.

Upprustningen kommer att ske i sju etapper. Allra först ska en byggväg anläggas, därefter påbörjas upprustningen av kolhuspelarna. Det skriver Fagersta kommun på sin hemsida.