Vindkraft till Piteå

Vindkraftsföretaget Nordanvind har vänt sig till regeringen för att gå vidare med planerna på en 60 vinkraftverk i havet sydost om Jävrebodarna i Piteå.
Företaget vill bygga en försöksanläggning på 60 vindkraftverk i området kring Klockgrundet och Tärnangrundet. Nordanvind har tidigare fått tillstånd för att undersöka området och nu vill man ha ett förhandsbesked av regeringen för att kunna göra en detaljplan. I kommunens förslag till översiktsplan för skärgården finns området med som intressant för vindkraft. När det finns en detaljplan kan den viktiga miljöprövningen ske. Den görs också av regeringen.