Missade hjärninfarkt

I två månader medicinerades en kvinna utan framgång mot högt blodtryck vid Norbergs vårdcentral och Köpings lasarett innan patienten blev så pass dålig att det gjordes en akut magnetröntgen som visade en hjärninfarkt.

Inspektionen för vård och omsorg kritiserar att inte rätt behandling sattes in tidigare och påpekar att hjärtkärlsjukdom fanns i släkten.

Verksamhetschefen vid vårdcentralen i Norberg anser att det handlar om en vårdskada och har tagit upp fallet med personalen för att ta lärdom av patientens symtom och sjukdomshistoria, och se vikten av noggrann dokumentation.