Sörmland i topp med att ta emot patienter från andra län

1:57 min

Tillsammans med Halland och Uppland tillhör Sörmland de län i Sverige som tar emot flest patienter från andra län, mer än var fjärde patient kommer från ett annat län.

Det visar en rapport från den granskande myndigheten Vårdanalys. Folkpartisten Fredrik Lundgren, ordförande för Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott ser inga problem med det med att Sörmland tar emot fler från andra län.

– Det har inte påverkat dom sörmländska patienterna skadligt på något sätt, utan tvärtom. Vi ser dramatiska förbättringar här, säger han.

Rapportern från Vårdanalys visar på förbättringar när det gäller vårdgarantin, till exempel fick nästan 90 procent av dem som ska ha ett nybesök hos specialist det, inom 90 dagar vilket är inom vårdgarantin, 2012 var det 82 procent.

– Målbilden är ju 100 procent och så ska det ju vara, och där görs ett jättejobb för att försöka nå dom sista tio procenten. Med ett jobb som kallas verksamhetsanpassad bemanning ute i verksamheterna för att få en organisation som tar emot och erbjuder en högkvalitativ vård inom vårdgarantins gränser, säger Fredrik Lundgren.

Men det har blivit svårare att få kontakt med primärvården i Sörmland per telefon. Enligt rapporten fick 87 procent av de sörmlänningar som under förra året sökte kontakt med primärvården per telefon fick kontakt samma dag. 2012 var den siffran 97 procent.

– Vi har haft inkörningsproblem med tekniken kring det här telefonsystemet, det är förklaringen och det här är tillfälligt övergående problem, säger Fredrik Lundgren.