Övergång till ny examensordning påverkar möjlighet till examen.

3:43 min

-– bsk: Den 30 juni är sista dagen att ta ut examen enligt 1993 års examensordning.

Åsa Nilsson,  Examens och antagningshandläggare på Kristianstad högskola, berättar vad det här innebär.

Om du påbörjat dina studier före 20170701 gäller att du till och med 30 juni 2015 har rätt att slutföra dina studier för att ta ut examen enligt de regler som gällde då du påbörjade studierna. Möjlighet kommer också att ges till övergång till den nya examensordningen.

- Har du missat att ta ut din examen och du har studerat innan första juli 2007 finns det möjlighet att prövas mot den nya examensordningen menar Åsa Nilsson.