I kväll stängs vattnet av

I kväll kl 23 blir Everödsbor och Östra Sönnarslövsbor utan vatten i kranen. Vattnet kommer stängas av för att kunna rengöra vattenreservoaren. 

Samtidigt förbereds för inkopplingen av det UV-aggregat som kommunen köpt av Skellefteå kommun och som i går kväll levererades från fabriken i Tyskland. UV-ljuset kan döda såväl bakterier som virus och parasiter i dricksvattnet.

När vattnet stängs av hänvisas boende i området till de platser där man kan fylla sina vattentankar i de två orterna. Sedan tidigare finns tankar i Skogåsa samt vid gamla stationen i Everöd och vid affären i Huaröd respektive gamla affären i Östra Sönnarslöv. En till tank har ställts ut på torget i Everöd.

Kommunen uppmanar även till att förfylla hinkar, badkar och liknande med kranvatten som kan användas till exempelvis disk och hygien, under tiden vattnet är avstängt. 

Avstängningen är satt till och med kl 17.00 på torsdag eftermiddag och berör inte Huaröd då orten har egen dagvattenbrunn. Rekommendationen att koka vattnet kvarstår tills vidare. Troligtvis kommer drabbade att behöva fortsätta koka dricksvatten in på nästa vecka. 

På kommunens webbsida kan man läsa mer om tips och råd kring vatten.

Alla patientprover analyserade

Från Smittskydd Skåne informeras att alla patientprover, nio stycken, nu har analyserats och samtliga innehöll virus, framförallt kalicivirus som orsakar vinterkräksjuka. Vinterkräksjukeviruset har flera underkategorier. Sju av proverna innehöll norovirius I och ett prov norovirus II. Två prover innehöll sapovirus. 

Dessutom innehöll två prover från barn det så kallade rotaviruset som små barn ofta blir sjuka av.

Sex av proverna innehöll bakterien campylobacter och detta kan förklara varför en del smittade fortfarande uppvisar symptom. 

– De som har fått magsjuka av campylobacterna är nog lite sjukare. De har en tendens att vara mer långvariga. Men det som är en fördel med campylobacter är att de inte smittar lika mycket från person till person till skillnad från kaliciviruset, säger stf smittskyddsläkare Håkan Ringberg. 

Rekommendationen för den som drabbats av magsjuka är att hålla sig hemma 48 timmar efter att man blivit symtomfri. Om magsjukeutbrottet fortsätter hålla i sig kommer Smittskydd Skåne att begära in nya prover från vårdcentralerna i området för att kunna kartlägga vilka smittor som florerar.