Miljoner till naturvård

Länsstyrelsen i Värmland får nästan 12,5 miljoner av regeringen att använda till naturvård i länet.

I vårändringsbudgeten har riksdagen beslutat att lägga 250 miljoner kronor extra på skydd av värdefull natur och 110 miljoner extra på åtgärder i de skyddade områdena. Av dessa får Värmland 10 miljoner kronor för skydd och 2,4 miljoner kronor för åtgärder.

Det är ett välkommet tillskott enligt länsstyrelsen, då anslaget för skötseln av naturreservaten legat på samma nivå under de senaste åren, trots att naturreservaten har blivit fler.

Pengarna ska användas för att stärka biologisk mångfald och friluftsliv och bland annat ska två nya naturreservat bildas.

Hovfjällets naturreservat ska även göras mer tillgängligt med parkeringsplats, sittgrupper, toalett och leder och vägvisningar ska rustas upp.