Stora skillnader mellan kommunernas kultursatsningar

Skillnaderna mellan hur mycket pengar kommunerna satsar på kultur och fritid är stora. Nordanstig i norra Hälsingland investerade 197 kronor per invånare på fritid och kultur 2014 medan Umeå kommun lade 3 037 kronor per invånare på samma område.

Med 197 kronor per invånare ligger Nordanstigs kommun i norra Hälsingland stadigt i botten av Sveriges 290 kommuner när det gäller satsningar inom kultur och fritid. Det är ett stort glapp till Strömstad kommun som ligger näst sist på listan med 429 kronor per invånare. Det visar siffror framtagna av RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser. En förklaring är att Nordanstig under en längre tid har haft skenande kostnader och ett kraftigt åtgärdspaket planeras i kommunen med knappt 10 000 invånare.

Ändå har Nordanstig ett väldigt blomstrande kulturliv, enligt Barbro Björklund som är näringslivssekreterare på Nordanstig kommun.

-Tittar man bara på budgeterade pengar blir det missvisande. Vi har andra pengar som kommer kulturen i kommunen till gagn, säger hon.

Kommunen har haft ett utvecklingsmedel på en miljon kronor att fördela under 2014. Barbro Björklund uppskattar att cirka 50 procent av de pengarna har gått till verksamheter med kulturinriktning, exempelvis hembygds- och konstföreningar. Delar av kommunens marknadsföringsbudget används också till kulturfrämjande.

Hur påverkar besparingarna kulturen?

-Jag vet inte än. Men jag ser ljust på framtiden, vi är en boendekommun och för att locka hit folk så vill kommunen satsa på kultur och besöksnäring, säger Barbro Björklund.

Norrlands snabbast växande kommun Umeå, med drygt 120 000 invånare, har länge legat i toppskiktet när det gäller medel till kultur, men drog i väg rejält från övriga kommuner under kulturhuvudstadsåret 2104 då man landade på 3 037 kronor per invånare. Men i den bruttokostnaden är det externa stödet från staten i samband med kulturhuvudstadsåret inräknade. Nettokostnaden, alltså vad som satsades av de kommunala skattemedlen, var 2 524 kronor.

Vad händer efter denna storsatsning?

-Siffermässigt kommer det inte att röra sig så mycket. Alla resurser från kulturhuvudstadsåret är inte förbrukade men dessa finns inte i någon betydande omfattning för 2015 och framåt. Däremot tillkommer nya resurser till Umeå kultur för att driva det nya kulturhuset Väven och Kvinnohistoriskt museum, säger Fredrik Lindegren, kulturchef på kommunen.

Han ser ett pågående skifte i kommunens kulturutveckling. Det som tillkommit är investeringar i byggnader som ska hysa det växande kulturlivet.

Hur påverkar skiftet övriga medel till kulturen?

-Om vi tar det nya kulturhuset Väven som exempel så togs ett tydligt politiskt beslut om att bygget och driften inte skulle ske på bekostnad av den befintliga kulturbudgeten, den är fortfarande intakt och vi har en aktiv dialog med föreningar och försöker höja i den mån vi kan, säger Fredrik Lindegren.