Stockholm stads upphandling kring Slussenbygget är olaglig

Stockholm stad har brutit mot upphandlingslagen när det gäller expertis kring Slussenbygget. Det anser Förvaltningsrätten som nu underkänner upphandlingen av experterna. 

Stockholms stads upphandling av Slussenexperter är olagliga.

Förvaltningsrätten underkänner upphandlingen - eftersom staden köpt tjänster direkt från förutbestämda konsulter - utan att ta in andra företag i processen.

Och det här strider alltså mot lagen om offentlig upphandling.

Kontrakten med utredarna uppgick till över 500 000 kronor vilket är gränsen för direktupphandling. Därför anser Förvaltingsrätten att annonserad upphandling borde ha gjorts.

Utredarna har dock redan fullföljt sitt uppdrag, deras rapport om Slussen presenterades i början av året.

Om Förvaltningsrättens dom vinner laga kraft kan konsulterna bli återbetalningsskyldiga och även staden kan dömas till upphandlingsavgift som konkurrensverket kan utdöma.

Vi har sökt Karin Wanngård, finansborgarråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Stockholms stad.