Inga planer på fler tömningsstationer

1:34 min

Flera båtägare menar att det finns för få latrinstationer i Västerås, men trots det har kommunen har inga planer på att bygga fler.

Sedan i april är förbjudet att slänga toalettavfall i sjön. Flera båtägare upplever detta problematiskt - det finns inte tillräckligt många tömningsstationer, menar de.

Men Valter Westman, som är projektledare på Teknik och idrottsförvaltningen i Västerås, menar att det inte finns behov av flera latrinstationer.

– Nu finns det ju tre tömningsstationer - Mälarparken, Kraftverkshamnen och Lögarängen - och det känns ju som om det skulle räcka. Eventuellt skulle det behövas en till vid Tegeludden, säger han.

Vad baserar du det på?

– Tömningsintervallerna som vi har. De sväljer tre kubik och vi behöver inte tömma dem mer än en till två gånger om året.

Valter Westman menar att de tömningsstationer som finns i dagsläget används relativt litet. De behövs nämligen inte tömmas mer än en till två gånger om året.

– Kommer man ner på frekvenser där man behöver tömma varannan, var tredje vecka känns det som om det skulle finnas ett behov av flera.

Men båtägarna tycker ju att det finns ett behov av fler tömningsstationer?

– Jo, men det tror inte jag. Det är i så fall för att det skulle bli mer tillgängligt om det fanns på fler ställen, men volymerna som vi har räcker till.

I och med att lagen är ganska ny kan behovet komma att ändras - men det är först då som man kommer se över situationen säger han.

– Man får nog göra en utvärdering efter denna säsong när man sett hur mycket som blivit tömt.