Must: Ryssland förhindrar Sveriges militära arbete

1:18 min

Ryssland hindrar de svenska militärattachéerna i Moskva från att utföra sitt arbete. Det säger i dag Gunnar Karlsson som är chef för den svenska militära underrättelsetjänsten Must.

– De svenska försvarsattachéerna vid ambassaden i Moskva har numera mycket begränsade möjligheter att delta i de aktiviteter som de ryska myndigheterna arrangerar. Sådant som förbandsbesök och genomgångar om aktuella händelser. Dit bjuder man helt enkelt inte de svenska försvarsattachéerna i dag, säger Must-chefen Gunnar Karlsson.

Den senaste tiden har läget blivit alltmer spänt när det gäller utbyte av försvarsinformation mellan Ryssland och andra länder, och nu drabbar det den svenska inhämtningen av hur Rysslands militära förmåga utvecklas, sade Gunnar Karlsson i samband med en pressträff på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos, som ligger för ankare i Visby.

De två militärattachéer som Sverige har i Moskva kunde tidigare med egna ögon se hur ryska militären övade eller visade upp sin förmåga, säger Gunnar Karlsson. Ryssland behandlar länderna individuellt efter hur de anser att förhållandena är, och Sverige behandlas tufft.

Inhämtningen av öppen information om respektive lands militär fyller en viktig funktion, menar Gunnar Karlsson.

– Det är klart att det försvårar försvarsattachéernas arbete och gör att de måste arbeta på ett annat sätt för att kunna ta del av sådan information som man ändå kan få just utifrån att man befinner sig på plats i Moskva och har just det perspektivet på vad som händer.

Hur gör man för att reparera den här skadan?

– Försvarsattachéer är skickliga på att på olika sätt bygga upp kontakter och skapa information. Exakt hur de bär sig åt är ingenting jag vill berätta om. De gör det naturligtvis på ett helt öppet och ärligt sätt, för det är ju så som attachéer jobbar, men man får försöka hitta andra kontakter, säger Gunnar Karlsson.