En ny bro byggs vid Rosta gärde

0:57 min

Den lilla bron som går över bäcken vid Karlslunds fotbollsplan ska bytas ut över sommaren. Det innebär att den som vill ta sig till och från Hästhagen välja en annan väg.

Bron förbinder alltså Västhaga med Hästhagen. Medan bygget pågår får fotgängare och cyklister, antingen ta en omväg runt Rosta gärde eller hålla sig till gångvägen på andra sidan Svartån.

Jonas Hoff arbetar som gatuingenjör på Tekniska förvaltningen inom Örebro kommun. Han arbetar med att underhålla stans broar så att de är säkra för allmänheten och ansvarar för brobygget.

– Det är förebyggande underhåll och den var så pass dålig att vi helt enkelt var tvungna att byta ut den, säger Jonas Hoff.

När det gäller träborar som den vid Älvtomtabäcken behöver de oftast byggas om helt och hållet och då får allmänheten helt enkelt ta en annan väg. Jonas Hoff berättar att man satt upp skyltar en bit innan bron för att uppmärksamma folk om att bron är borta. Men Erna Mahic som arbetar på vid Hästhagens minigolfbana tycker att bygget är dåligt uppmärkt.

– Det har varit lite dåligt uppmärkt vilken bro det ska vara. Själv har jag märkt av att jag måste ta en omväg när jag ska till jobbet, säger Erna Mahic.