Northland anmäls för miljöbrott igen

Northland resources anmäls nu åter igen av länsstyrelsen för misstänkta miljöbrott i samband med gruvdriften i Kaunisvaara.

Den här gången handlar det om att gruvbolaget byggt en klarningsdamm och ett sandmagasin delvis utanför anvisad mark, och att ett dike anlagts utan tillstånd.

Sammanlagt har nu länsstyrelssn annmält Northland resources för fem misstänkta miljöbrott.