STUDIO ETT ONSDAG 1 JULI

Hennes tonårsson dog som krigare i Syrien

15 min

Direkt från Almedalen

Fler och fler ungdomar i Europa, inte minst Sverige, lämnar sina hem för att strida för terrorgrupper som IS i Syrien eller Irak. Många av dem kommer aldrig tillbaka. Vi ska höra en mamma vars tonårsson dog i Syrien. Trots att hon insåg att han lockats till extrem islamism lyckades hon inte hindra honom att resa. Nu har hon valt att öppet berätta, för att hindra att fler unga väljer samma väg. Hör henne direkt från Almedalens scen. Medverkar gör också Yassin Ekdahl, kommittésekreterare och psykolog med ansvar för anhörigstöd och Mona Sahlin, samordnare mot våldsbejakande extremism.