Bättre svenskundervisning krävs

Undervisningen i Svenska För Invandrare i Västmanland ska förbättras.
Det är syftet med en rapport som presenterades idag, där SFI-undervisningen kartlagts, och där olika förslag till att utveckla verksamheten tagits fram. Rapporten ingår i ett större projekt, "mångfald i arbetslivet", som drivs av bland annat kommunförbundet och länsstyrelsen. Rapportförfattarna efterlyser en mer individuell undervisning och fler praktikplatser, som man menar är ett bra sätt att lära sig språket. Man vill också se mer samarbete mellan lärare, arbetsförmedlare, studievägledare och flyktinghandläggare.