Susanne Lundgren: Norell måste försvinna för tryggheten

3:37 min

Skyddsombudet Susanne Lundgren på Vara kommun gjorde den första anmälan mot kommundirektören Gert Norell för sexuella trakasserier. Nu blir han utköpt.

Igår beslöt personalutskottet i Vara kommun att kommundirektören Gert Norell skulle få avgå. Efter en lång diskussion med Norell kom man fram till att han i och med sin avgång skulle få en ekonomisk ersättning. Men storleken på den är inte offentliggjord.

Susanne Lundgren, som efter att ha sett Gert Norell kränka flera kvinnor på en personalfest, var den första att anmäla honom till personalutskottet. Hon välkomnar beslutet om hans avgång. 

– Om man ser till vad tjejerna har blivit utsatta för är det här billigt. Dessutom är det viktigt för att kunna säkerställa en trygg arbetsmiljö, säger Susanne Lundgren.

Hon menar att Vara som kommun måste ta sitt ansvar och inte acceptera sexuella trakasserier. 

– Vara kommun måste se till att sådana här problem försvinner från vår kommun så att man kan vara trygg om man går på en personalfest som man har blivit inbjuden till, säger hon.

Finns det en läxa för Vara kommun att lära?

– Ja och det är att höja kravet på den som har den posten. Att den som är ansiktet utåt verkligen kan representera kommunen på ett värdigt sett, säger Susanne Lundgren.