Vad utlöser kollektiva sorgeprocesser?

8:08 min

Det har gått snart en månad sedan 17-åriga Lisa Holm försvann på väg hem från jobbet på Kinnekulle i Västergötland. Många har berörts starkt av fallet och nästa vecka begravs hon. När Lisa Holm efter några dagar hittades död utlöstes, vad prästen Karin Långström Vinge kallar för, kollektiv sorg i medierna och i flickans hemtrakter runt Skövde.

Vad får oss att sörja någon vi inte kände? Hur yttrar sig den kollektiva sorgen och vad fyller den för funktion? Reportage från Skövde av Elin Lemel.