Läkare får inte tillbaka sin legitimation

Den läkare från Uppsala som förra året fick sin legitimation indragen på grund av att bland annat ha genomfört omskärelser på barn i smutsiga lokaler och utan bedövning, har nu ansökt hos IVO, inspektionen för vård och omsorg om att få tillbaka sin legitimation igen.

Som P4 uppland tidigare berättat har läkaren flera gånger anmälts till IVO, inspektionen för vård och omsorg efter ingrepp som lett till komplikationer. Och förra året beslutade Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd att Uppsalaläkaren inte får behålla sin legitimation efter att han enligt dem varit grovt oskicklig i sin yrkesutövning.

Bland annat ska läkaren genomfört omskärningarna i smutsliga lokaler och utan tillräcklig bedövning. Läkaren ska också ha skrivit ut tillväxthormon i fall då det inte varit motiverat och att han överskridit sin behörighet genom att skriva ut intyg som skulle användas i körkortssammanhang, men också brustit i journalföringen.

I sin ansökan skriver läkaren att kritiken som lett till den indragna legitimationen handlar om missförstånd och oavsiktliga fel och att att han nu ändrat sina rutiner och teknik.

Men IVO tycker att det har gått för kort tid och tycker att läkaren inte visat på vilket sätt han bättrat sig när det kommer till bristerna och den oskicklighet som låg till grund för den indraga legitimationen och avslår därför hans ansökan.