Miljöministern vill skydda Ojnareskogen

2:19 min

Miljöministern Åsa Romson (MP) har legat lågt med kommentarer till prövningen av området kring Bästeträsk och Ojnareskogen på norra Gotland. Men nu berättar hon för P4 Gotland att hon vill att området ska skyddas.  

Frågan om nya Natura 2000-områden på norra Gotland ligger nu på regeringens bord. Blir det ett större område vid Bästeträsk och Ojnareskogen sätter det antagligen stopp för planerna för kalkbrytningen i området. Klimat- och miljöminister Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet, säger i en intervju att hon vill att området skyddas och att ett beslut kan komma under sommaren.

I en debatt 2012 sa du att du vill att regeringen gör det här området till ett Natura 2000-område, vill du det idag?

- Jag har ingen annan uppfattning. När det gäller ärendet om ett skydd för Natura 2000-området så är det ju ett skydd som syftar till att ge ett långsiktigt skydd för ett område för dess biologiska kvaliteter. Om du har ett område som har sådana här kvaliteter så är ju det ingenting man kan återskapa i efterhand om man har haft en större exploatering i området. Så vi ska vara väldigt noggranna i den bedömningen så att vi vet vad som kräver skydd och vilka marker som kan användas på annat sätt. Vi behöver både utbyggnad i samhället och en stark biologisk mångfald.

Källor säger att det finns motsättningar, att regeringspartierna tycker olika?

- Nej, det är ingenting jag vare sig kan bekräfta eller dementera när det gäller interna diskussioner. Det är inget ovanligt att det i komplicerade ärenden kommer upp frågor emellan departementen.

Det är ju pågående ärenden i Mark- och miljööverdomstolen både när det gäller Nordkalks tänkta täkt och SMA Minerals utvidgning. De processerna har vilandeförklarats i väntan på regeringens beslut fram till sista augusti. Kommer det att komma ett beslut från regeringen tills dess?

- Jag är medveten om att domstolen vill att regeringen deklarerar hur den ser på skyddsvärdet av de här områdena, och jag har ingen annan ambition att leverera mot det.

Så ett beslut kan komma före sista augusti?

- Regeringens ambition är att avgöra det här så fort som möjligt, säger Åsa Romson.