Ny rymdstrategi ska föra rymden närmare näringslivet

2:41 min

Sverige kan snart få en nationell rymdstrategi - om hur man ska jobba med rymdfrågor och hur man får ut så mycket som möjligt av de pengar som investeras på rymdverksamhet.

– Det finns en känsla inom branschen att det drar åt lite olika håll och att ingen har tagit i taktpinnen riktigt. Regeringen tyckte att det låg något i det och tillsatte en utredning och nu kommer jag med ett förslag som jag hoppas blir regeringens beslut. Det handlar om att lägga fast en färdplan hur man vill jobba och det skapar i sin tur en förutsägbarhet och framtidstro inom hela branschen, säger den statliga utredaren Ingemar Skogö.

De senaste decennierna har rymden blivit en allt större del av människors vardag. I dag använder vi så kallad rymdteknik för att få väderrapporter, ringa telefonsamtal och titta på tv - men även för saker som navigering och satellitbilder.

Sverige investerar mellan en och en och en halv miljard kronor varje år i rymdverksamhet, pengar som går till forskning, industrier och internationella samarbeten som rör rymden. Och för att få en helhetsbild över de satsningar som görs och se till att pengarna används så bra som möjligt beslutade den förra regeringen att låta Ingemar Skogö ta fram ett förslag till en nationell rymdstrategi. Utredningen är den första genomgången av svensk rymdverksamhet på 25 år och blir klar i slutet av augusti.

Tanken med strategin är också att få de företag och myndigheter som jobbar med rymden att på olika sätt bidra till en ökad tillväxt, och här menar Skogö att det finns stor förbättringspotential.

– När det gäller materialutveckling och tillverkningsmetoder så finns det en massa kunskap inom rymdindustrin som borde kunna användas i andra industrier och spridas mer, säger han.

Det finns flera andra områden där Sverige kan bli bättre, säger Skogö. Bland annat tycker han att vi måste bli bättre på att ta tillvara på all den information som skickas från satelliter, få en mer självständig rymdforskning som inte är lika beroende av den europeiska rymdstyrelsen Esa och förbättra samarbetet mellan civila och militära rymdaktörer.

Samtidigt tycker Skogö att det viktigaste är att vi blir bättre på att se hur rymden kan förenkla vår vardag.

– Jag vill att man ska fokusera mer på vilken nytta rymden har för samhället, att man "tar ner rymden på jorden". Det finns så väldigt många nyttor som inte tas tillvara och som riskerar att inte tas tillvara, och det här med rymden berör oss alla. Vi är beroende av rymden dagligen för väderprognoser och navigering och massa andra saker, säger Skogö.