Bra sjukvård i länet

Norrbottningarna är nöjda med länets sjukvård. Det visar den senaste statistiken från landstingens egen undersökning, Vårdbarometern.
750 personer har slumpvis fått svara på frågor om sjukvården i länet. Men då varierar det statistiska underlaget eftersom bara en del av försökspersonerna varit i kontakt med sjukvården. Vården i Norrbotten fick toppbetyg för bland annat bemötande av patienter och anhöriga. Patienterna anser att dom fått den hjälp som förväntats. Däremot var betyget sämre för tillgängligheten på telefon och information om vilka rättigheter man har som patient.